Strona 2 z 2

Re: Siła Modlitwy:) - teksty modlitw, które znamy lub znalezione

: środa, 10 września 2008, 12:11
autor: migaweczka
Modlitwa pochwalna.

Za wszystko dobre z Bożej ręki wzięte,
za skarby wiary, za pociechy święte,
za prace, trudy i trudów owoce,
za chwile siły i długie niemoce,
za spokój, walki, zdrowie i choroby,
za usmiech szczęścia i za łzy żałoby,
i za krzyż ciężki na barki me złożony,
niech JEZUS CHRYSTUS będzie pochwalony.

Re: Siła Modlitwy:) - teksty modlitw, które znamy lub znalezione

: poniedziałek, 8 grudnia 2008, 16:30
autor: morina
Modlitwa na każdy dzień

Panie,pozwól mi ze spokojem ducha spotykać wszystko,co mi niesie każdy dzień.Pomóż mi poddać się Twojej świętej woli.W każdej chwili dnia ucz mnie i podtrzymuj we wszystkim.Objawiaj swoją wolę dla mnie i dla otaczających mnie ludzi.Jakiekolwiek otrzymałabym dzisiaj wieści,spraw niech je przyjmuję ze spokojem i mocnym przekonaniem,że we wszystkim dzieje się Twoja święta wola.
Kieruj wszystkimi moimi myślami,słowami,czynami i uczuciami.We wszystkich nieprzewidzianych wypadkach daj,abym pamiętała,że wszystko pochodzi od Ciebie,i że Ty jesteś Panem wszystkiego.
Naucz mnie rozumieć ludzi i z prostotą postępować z każdym członkiem mojej wspólnoty,nikogo nie zasmucając i nie wnosząc w jego duszę zamętu.
Panie,dodaj mi sił do znoszenia trudów każdego dnia i do przyjmowania tego,co się wydarzy.Ty sam kieruj moją wolą,przyciągając ją do siebie,i ucz mnie co dzień,jak mam wierzyć w Ciebie,jak cierpieć i jak przebaczać z miłością Twoją w moim sercu.
Panie,wierzę że zawsze jestem Twoja i dziękuję Ci za tę wiarę każdego dnia.

Re: Siła Modlitwy:) - teksty modlitw, które znamy lub znalezione

: poniedziałek, 8 grudnia 2008, 16:37
autor: morina
Psalm 118,24-26


Oto dzień,który Pan uczynił,
Weselmy się i radujmy się w nim.
O Panie,racz zbawić,
O Panie,racz poszczęścić.
Błogosławiony,który przychodzi
w imię Pana!
Błogosławimy wam z domu
Pańskiego.

Re: Siła Modlitwy:) - teksty modlitw, które znamy lub znalezione

: poniedziałek, 8 grudnia 2008, 16:54
autor: morina"Ojcze Nasz,który jesteś w Niebie,
Święć się imię Twoje
Przyjdź królestwo Twoje,bądź wola Twoja,
jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj
Odpuść nam nasze winy,jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,ale
nas zbaw ode złego;
Albowiem twoje jest Królestwo
i moc, i chwała
na wieki wieków. Amen.


To modlitwa którą każdy zapewne zna :D

Re: Siła Modlitwy:) - teksty modlitw, które znamy lub znalezione

: niedziela, 21 grudnia 2008, 23:11
autor: Elli
Modlę się za tych,co Boga nia znają,
nawet nie wiedzą,że On jest tu,
i z przodu i z tyłu,
i z wysoka i całkiem z bliska.
Więc proszę Cię Boże daj ujrzeć
wszystkim Swoje oblicze -
pokaż,że jesteś w każdym z nas,
że my to podobieństwo Twoje,
ale ukryte w każdym z nas,
w każdej osobie.